Debaty o równości – Fundacja „Daj mi Czas”

Projekt dotyczył obszaru „podnoszenie wiedzy mieszkańców i mieszkanek m.st. Warszawy na temat praw człowieka i równego traktowania oraz korzyści płynących z różnorodności społecznej”.
Projekt zakładał zorganizowanie dwóch debat oksfordzkich dla społeczności szkolnej oraz wszystkich chętnych osób z dzielnicy Ursus. Odbiorcami były osoby z różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych.

Podczas projektu zorganizowaliśmy dwie debaty oksfordzkie dla społeczności szkolnej oraz wszystkich chętnych osób z dzielnicy Ursus. W pierwszej debacie wzięło udział 83 osoby, w drugiej 56 osób. Debaty odbyły się w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Montessori przy ul. Plutonu AK Torpedy 41, w następujących terminach:

1. Pierwsza debata – 20.10.2023. Teza: Różnorodność społeczna przyczynia się do budowy bardziej sprawiedliwego i harmonijnego społeczeństwa; Kontrteza: Różnorodność społeczna niekoniecznie przyczynia się do budowy bardziej sprawiedliwego i harmonijnego społeczeństwa, ponieważ może prowadzić do wzrostu konfliktów, nierówności społecznych i segregacji.

2. Druga debata -30.11.2023. Teza: Czy osoby powinny mieć prawo do zmiany płci zgodnie z ich tożsamością osobistą bez żadnych ograniczeń prawnych i społecznych? Kontrteza: Osoby nie powinny mieć nieograniczonego prawa do zmiany płci zgodnie z ich tożsamością osobistą, ponieważ takie zmiany mogą prowadzić do naruszenia norm społecznych, wpływać na stabilność instytucji oraz stwarzać problemy związane z administracją prawną i medyczną.

Rezultatem jakościowym zaś poszerzenie wiedzy i perspektywy; zwiększenie empatii i świadomości w dwóch omawianych tematach wśród całej zgromadzonej publiczności.

Debaty bardzo zaangażowały naszą społeczność  i okazały się dużym sukcesem.

https://liceum-montessori.pl/debata
Skip to content