Jak Puzzle – Fundacja „Ukraińskie Centrum Edukacji”

Poprzez realizację projektu , zapewniliśmy profesjonalne wsparcie , dając możliwość adaptacji oraz kontynuacji rozwoju. Projekt przyczynił się również do integracji w Polsce grupy uchodźców , którzy wzięli udział w projekcie .

Projekt odbył się w Warszawie, w siedzibie szkoły Materynka, w okresie od 01.09.2023 do 30.11.2023. Celem projektu było uświadomienie niepełnosprawnym dzieciom i  młodzieży/ uchodźcom w wieku 7-18 lat , że są bardzo ważną częścią całego społeczeństwa.

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację działań projektowych, podnoszących ich kompetencje społeczne, samorealizację i samodzielność w życiu  codziennym.

1. Zostało przeprowadzonych 70 warsztatów z zakresu kompetencji językowych
2. Zostały przeprowadzone 24 warsztaty ruchowych i sportowych
3. Zostały przeprowadzone 24 warsztaty umiejętności społecznych

Odbiorcami projektu byli:
– niepełnosprawne dzieci i młodzież uchodźcza z Ukrainy w wieku 7-18 lat – 100 osób
– nauczyciele i psycholodzy z Ukrainy – 11 osób

Skip to content