Pacjent BEZ BARIER – Fundacja Wytwórnia Szans

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością z m.st. Warszawy wzięły udział w warsztatach nt. praw pacjenta oraz dostępności w obszarze świadczeń medycznych. Dzięki zyskanej wiedzy mogli lepiej zrozumieć, a więc i bronić, przysługujących im prawa oraz przeciwstawić się dyskryminującym praktykom.

Celem projektu było popularyzowanie wśród osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących m.st.
Warszawę, wiedzy nt. praw pacjenta oraz dostępności w obszarze świadczeń medycznych. W ramach
projektu utworzono dwie grupy, które wzięły udział w 8 spotkaniach warsztatowych. Na spotkaniach
zrealizowano następujące bloki:

  1. Prawa pacjenta w teorii (9.10.2023 r. – 2 grupy x 2,5 h);
  2. Prawa pacjenta w praktyce (16.10.2023 r. – 2 grupy x 2,5 h);
  3. Ochrona danych osobowych pacjentów (19.10.2023 – 2 grupy x 2,5 h);
  4. Szczególne uprawnienia osób z niepełnosprawnościami (26.10.2023 r. – 2 grupy x 2,5 h);
  5. Dostępność świadczeń medycznych (30.10.2023 r. – 2 grupy x 2,5 h);
  6. Skargi i wnioski (05.11.2023 r. – 2 grupy x 2,5 h);
  7. Omówienie praktyk dyskryminujących ze względu na niepełnosprawność (09.11.2023 r. – 2 grupy x 2,5 h);
  8. Prawa kobiet z niepełnosprawnościami w gabinetach ginekologicznych (13.11.2023 r. – 2 grupy x 2,5 h).
    Ze względu na specyfikę tematu, w ostatnim bloku wzięły udział wyłącznie kobiety.

Warsztaty odbyły się w lokalu Koła Polskiego Związku Niewidomych Warszawa-Wola przy ul. Działdowska 12 lok. 14. W ramach projektu został zaangażowany do pomocy asystent osób z niepełnosprawnością, który wsparł uczestników projektu w dotarciu do / z miejsca warsztatów oraz podczas spotkań. Asystent w ramach porozumienia wolontarystycznego udzielił łącznie 25 h wsparcia.

Skip to content