KIBBUTZ. Upamiętnianie żydowskiego dziedzictwa Grochowa – Dom Sztuki

Celem projektu było przypominanie o żydowskiej obecności i rolniczej działalności na Grochowie. Działający od 1919 do 1942 roku kibuc może być jednym z przykładów tego, jak wiele możemy wyciągnąć z przeszłości dla teraźniejszości. W ramach projektu powstały materiale i niematerialne działania upamiętniające. Celem projektu było upamiętnienie żydowskiego dziedzictwa Grochowa. W ramach projektu zrealizowaliśmy dwa spotkania […]

Dostępność z Talipską – Instytut Spraw Głuchych

Cykl 5 odcinków opowiadających o przykładach z życia wziętych dotyczących braku dostępności. O tym czy, od kogo i jak można ją egzekwować . Odcinki są skierowane do Głuchych użytkowników PJM ale każdy z nich jest w pełni dostępny słyszącym Polakom. Odcinki powstały bezpośrednio w polskim języku migowym i rzeczywistości kultowej Głuchych bez udziału polszczyzny, lecz […]

Widzialni i #usłyszANI –  Fundacja Kultury bez Barier

Widzialni i #usłyszANI to projekt oparty na spotkaniach ze słabosłyszącymi i z koordynatorami/koordynatorkami dostępności. Potrzeby słabosłyszących są różnorodne a systemy wspierające słyszenie często niewystarczalne. Razem poznawaliśmy potrzeby i możliwości obu stron, by realnie wpłynąć na jakość funkcjonowania słabosłyszących w instytucjach warszawskich. W ramach projektu „Widzialni i #usłyszANI” zorganizowaliśmy trzy spotkania w dniach: 25.10.2023r., 9.11.2023r. oraz […]

Jak Puzzle – Fundacja „Ukraińskie Centrum Edukacji”

Poprzez realizację projektu , zapewniliśmy profesjonalne wsparcie , dając możliwość adaptacji oraz kontynuacji rozwoju. Projekt przyczynił się również do integracji w Polsce grupy uchodźców , którzy wzięli udział w projekcie . Projekt odbył się w Warszawie, w siedzibie szkoły Materynka, w okresie od 01.09.2023 do 30.11.2023. Celem projektu było uświadomienie niepełnosprawnym dzieciom i  młodzieży/ uchodźcom […]

Oczy i Obiektywy. Mniejszości – Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego

Projekt “Oczy i Obiektywy. Mniejszości” to cztery pokazy filmowe, rozmowy z twórcami oraz koncert zespołu Wernyhora, które miały pomóc nam lepiej rozumieć różnorodne doświadczenia mniejszościowe. Wydarzenie odbyło się 25 listopada w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W ramach projektu “Oczy i Obiektywy. Mniejszości odbyła się skrócona wersja cyklicznego Przeglądu Filmów Etnograficznych “Oczy i Obiektywy”. Wszystkie […]

Reperas amaro linaj/Wspominamy lato – Fundacja W stronę dialogu

24 września w Centrum Społeczności Romskiej odbył się piknik sąsiedzki. Taras zamienił się w parkiet, gdzie razem, przy muzyce z różnych stron świata, tańczyły osoby wielu narodowości; ogród krył atrakcje – ozdabianie ciała, bańki mydlane xxl, zabawy plastyczne. W środku odbyły się warsztaty sitodruku oraz degustacja przysmaków romsko-ukraińskich. Atrakcjami były: Szacujemy, ze udział w wydarzeniu […]

Przyjazna warszawska szkoła dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźctwa – Fundacja Ocalenie

W okresie od  września do grudnia 2023 był realizowany projekt “Przyjazna warszawska szkoła dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźctwa”. We wrześniu były wysłany oferty szkoleniowe do szkół pocztą elektroniczną, a także za pośrednictwem Biura Edukacji.  Na początku września było niewiele zgłoszeń ze względu na obciążenie pracą nauczycieli/nauczycielek i kadry pedagogicznej.  Jednak pod koniec września […]

Wsparcie inkluzywności i różnorodności osób z różnymi niepełnosprawnościami przez ich udział w turniejach piłki nożnej – Fundacja Klub Sportowy Pogoń Warszawa

W ramach Programu grantowego “Warszawa – miasto otwarte” został zrealizowany projekt “ Wsparcieinkluzywności i różnorodności osób z różnymi niepełnosprawnościami przez ich udział w turniejach piłkinożnej” w którym przyjęły udział 297 osób (w tym 100 osób z różnymi niepełnosprawnościami) w wieku od 6do 14 lat. W ciągu 2 miesięcy (październik, listopad) odbyło się 10 turniejów na […]

Wsparcie inkluzywności i różnorodności osób z różnymi niepełnosprawnościami przez ich udział w regularnych bezpłatnych treningach piłki nożnej – Fundacja Klub Sportowy Pogoń Warszawa

W projekcie przyjęły udział 54 osoby z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 14 lat któreuczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 226 Instytutu Głuchoniemych (SP 226 IG) oraz Szkoły Podstawowej nr 196 Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabosłyszących nr 15 (SP 196 SOSW 15). W ciągu 3 miesięcy odbyło się 16 treningów na boisku SP […]

Pacjent BEZ BARIER – Fundacja Wytwórnia Szans

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością z m.st. Warszawy wzięły udział w warsztatach nt. praw pacjenta oraz dostępności w obszarze świadczeń medycznych. Dzięki zyskanej wiedzy mogli lepiej zrozumieć, a więc i bronić, przysługujących im prawa oraz przeciwstawić się dyskryminującym praktykom. Celem projektu było popularyzowanie wśród osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących m.st.Warszawę, wiedzy nt. praw pacjenta oraz […]

Skip to content