Razem start w nowy rok szkolny – Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa

18-tu młodych korepetytorów wzięło udział w programie „Razem start w nowy rok szkolny”, realizowanym przez Klub Inteligencji Katolickiej. W ciągu 3 miesięcy młodzież licealna i studencka wspierała w nauce i integracji 18 dzieci uchodźców różnych narodowości uczęszczających do warszawskich podstawówek. W ramach projektu odbyło się 160 indywidualnych lekcji. W ramach projektu, od początku września do […]

Warszawska Strawa – Spółdzielnia Socjalna „Słuszna Strawa”

W listopadzie przygotowaliśmy 660 posiłków dla 30 osób zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Dzięki realizacji tego projektu osoby z doświadczeniem migracji i uchodźctwa mieli możliwość zjeść dwudaniowy ciepły posiłek oraz nawiązać kontakty z innymi beneficjentami projektu przy herbacie.  W ramach realizacji projektu skierowanego na przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, […]

Różnorodność jest OK! – Fundacja Zaprojektowane do działania

113 warszawskich uczennic i uczniów, uczestniczących w projekcie pod tym samym tytułem już to wie.Rozmawialiśmy z nimi o zaletach różnorodności, empatii, stereotypach i hejcie. Wiele jest kultur, ale jedna ludzka natura. W Warszawie znajdzie się miejsce dla każdego z nas. Celem realizacji projektu „Różnorodność jest OK!” było uświadomienie uczestnikom i uczestniczkom wagi praw człowieka oraz […]

Debaty o równości – Fundacja „Daj mi Czas”

Projekt dotyczył obszaru „podnoszenie wiedzy mieszkańców i mieszkanek m.st. Warszawy na temat praw człowieka i równego traktowania oraz korzyści płynących z różnorodności społecznej”.Projekt zakładał zorganizowanie dwóch debat oksfordzkich dla społeczności szkolnej oraz wszystkich chętnych osób z dzielnicy Ursus. Odbiorcami były osoby z różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych. Podczas projektu zorganizowaliśmy dwie debaty oksfordzkie dla […]

Nocne Spacery Eksploracyjne – Fundacja Katarzyny Kozyry

Pierwszy w Polsce Nocny Spacer Eksploracyjno-Badawczy zorganizowany przez Fundację Katarzyny Kozyry wraz z kolektywem Architektoniczki, skupiający się na tematyce płci w planowaniu przestrzennym miasta. Projekt Nocne Spacery Eksploracyjne był nadzorowany przez Fundację Katarzyny Kozyry, za oprawę merytoryczną wydarzeń zrealizowanych w jego ramach odpowiadał kolektyw Architektoniczki, badający przestrzeń równoprawną/ feministyczną perspektywę w urbanistyce.  W ramach projektu […]

Skip to content