O programie

Masz pytania?

Zadaj je nam!

Sprawdź

O programie

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem formularza online dostępnego przez tę stronę, utworzonego przez Operatora Programu.

Staraliśmy się stworzyć formę jak najprostszą i najbardziej dostępną.

Nabór wniosków w 2024 roku uruchominony zostanie 8 kwietnia i trwać będzie do 5 maja 2024 do godziny 23:59. Po upływie tego terminu nabór wniosków i formularz zostaną zamknięte.

Ocena wniosków

Ocena wniosków przebiegać będzie trzyetapowo:

  • ETAP I: ocena polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia formularza. Na tym etapie odrzucane będą wnioski niepełne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające informacje niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej oceny merytorycznej.
  • ETAP II: ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertki/ekspertów wchodzących w skład Komisji Konkursowej. Każdy wniosek jest oceniany przez dwie ekspertki/ekspertów. Ekspertki/eksperci wypełniają karty oceny wniosków. Komisja tworzy listę rankingową na podstawie przyznawanych punktów i przedstawia ją Radzie Programu.
  • ETAP III: Rada Programu podczas posiedzenia na podstawie przedstawionej listy rankingowej podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji i tworzy listę wspartych projektów.


Rada może podjąć decyzję o dofinansowaniu projektu w kwocie mniejszej niż wnioskowana.

Terminy

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2024. W przypadku otrzymania dofinansowania w ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z Tobą wyznaczony opiekun aby omówić szczegóły podpisania umowy i współpracy. Projekt możesz zrealizować w terminie od 1 czerwca do 31 października 2024, ale może on trwać maksymalnie 100 dni!
W ciągu 21 dni od daty zakończenia projektu będziesz zobowiązany/a złożyć pełne sprawozdanie.

Spotkanie Informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu grantowego „Warszawa – miasto otwarte”.

Spotkanie odbędzie się 18.04.2024 o godz. 18:00
w Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie
ul. Sienna 39 (Warsaw Towers, 1 piętro), Warszawa.
 

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy przesyłać za pomocą poniższego formularza do 15 kwietnia 2024 do godziny 12:00.

https://forms.gle/8LsA3xrFA3iT9Qtz6

Budynek posiada dźwig – wjazd windą wymaga odblokowania przez recepcję – bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem +48 797 597 338 , istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub przewodnikiem.

W przypadku dodatkowych potrzeb dotyczących dostępności bardzo prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu i kontakt z organizatorem.

Nie możesz uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym? Nie martw się! Pytania mozesz kierować do nas mailowo lub telefonicznie a w zakładce „Pytania i odpowiedzi” znjadziesz filmik instruktażowy jak poprawnie wypełnić wniosek!

Skip to content