Program grantowy do 10 tys. zł

Warszawa - Miasto Otwarte

Wyniki Programu grantowego „Warszawa – miasto otwarte” już są! Sprawdź listę poniżej!

O programie

Sprawdź, czy program jest dla Ciebie!

“Warszawa – miasto otwarte” to program grantowy, którego organizatorem jest Miasto Stołeczne  – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy a operatorem Fundacja Inna Przestrzeń. Celem programu jest zwiększenie liczby inicjatyw upowszechniających prawa człowieka i promujących różnorodność społeczną w Warszawie. Oferty na dofinansowanie swoich projektów – inicjatyw mogą składać organizacje pozarządowe działające w Warszawie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł. Wybór ofert prowadzony będzie na drodze konkursu.

Dla kogo?

O wsparcie finansowe w ramach Programu ubiegać się mogą wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w Warszawie.

Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł.

Skip to content