Nocne Spacery Eksploracyjne – Fundacja Katarzyny Kozyry

Pierwszy w Polsce Nocny Spacer Eksploracyjno-Badawczy zorganizowany przez Fundację Katarzyny Kozyry wraz z kolektywem Architektoniczki, skupiający się na tematyce płci w planowaniu przestrzennym miasta.

Projekt Nocne Spacery Eksploracyjne był nadzorowany przez Fundację Katarzyny Kozyry, za oprawę merytoryczną wydarzeń zrealizowanych w jego ramach odpowiadał kolektyw Architektoniczki, badający przestrzeń równoprawną/ feministyczną perspektywę w urbanistyce. 

W ramach projektu odbyły się dwa wydarzenia – Nocny Spacer Eksploracyjny 18.10.2023, który miał miejsce w Warszawie. Drugim wydarzeniem był wykład kolektywu Architektoniczki, który odbył się online. Oba skierowane były do osób identyfikujących się, jako kobiety (istotne było dla nas włączenie kobiet także identyfikujących się, jako LGBTQ+). Zależało nam na kameralnej, ale jakościowej integracji, dlatego zapisy były otwarte dla około 20 uczestniczek. 

Spacer poświęcony był badaniu wewnętrznych przeżyć, jakie towarzyszą kobietom poruszającym się nocą po mieście. Uczestniczki miały okazję przyjrzeć się wspólnie emocjom wywoływanym podczas przemieszczania się wzdłuż trasy od Mostu Poniatowskiego po Nowy Świat. 

Analizowałyśmy, jak czujemy się, przebywając w danej przestrzeni, zwracając przy tym szczególną uwagę na wymiary takie jak: bezpieczeństwo, inkluzywność oraz estetyka miejsca. Uczestniczki w trakcie uzupełniały ankiety w oparciu o wyżej wymienione czynniki, które następnie zostały przeanalizowane we współpracy z socjolożką, a wyniki ankiet zaprezentowano w ramach wykładu. Spacer zakończył się poczęstunkiem w kawiarni Wrzenie Świata, gdzie kolektyw pokazał jeszcze uczestniczką roll-up ONA, pokazujący odczucia kobiet w mieście nocą. 

Marsze Badawcze Codziennego Życia, których częścią jest Nocny Spacer, to spacery organizowane przez Architektoniczki, a zainspirowane inicjatywami takimi jak ruch Take Back the Night lub Women Walk At Midnight, podczas których patrząc na miasto z perspektywy feministycznej, badamy emocje kobiet w nocnym mieście. 

Spacery Diagnostyczne i Spacery Eksploracyjne są narzędziami badawczymi umożliwiającymi audyt przestrzeni miejskiej poprzez obserwację, bezpośrednie doświadczenie i udział różnych grup społecznych (nastolatek, kobiet, dziewczynek i LGBTQIA), a w efekcie prowadzących do poznania i określenia swoich emocji. Celem Marszów Badawczych Codziennego Życia jest identyfikacja nierówności w projektowaniu przestrzeni miejskich i promowanie zmian poprzez autorefleksję i współpracę. Wzmocnienie kobiet i zbudowanie społeczności kobiecych przełoży się na uwzględnienie perspektywy płci w projektowaniu przestrzeni miejskich i wspieranie feministycznej transformacji polityk lokalnych.

Wykład koncentrował się na omówieniu postulatów feministycznej architektury oraz zilustrowaniu roli płci w urbanistycznym zagospodarowaniu miasta na przykładach dotychczasowej działalności kolektywu. Pierwotnie wykład miał się odbyć przed spacerem, a wyniki badań opracowane miały być tylko wewnętrznie, ale doszliśmy do wniosku, że jeszcze bardziej dopełniającym projekt działaniem będzie przeprowadzenia wykładu po spacerze i przedstawienie wyników szerszej publiczności. Dlatego też postanowiliśmy zmniejszyć kwotę materiałów merytorycznych, a opłacić dodatkowo socjolożkę, która pomogła nam przeanalizować wyniki ankiet oraz samych założeń projektu, co było istotnym wkładem w końcowy wydźwięk prezentacji. 

Oba wydarzenia były owocne, w szczególności Nocny Spacer, który spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem uczestniczek. Pojawiły się już prośby o ponowne wydarzenia, także w j.angielskim i/lub ukraińskim. 

Skip to content