Dostępność z Talipską – Instytut Spraw Głuchych

Cykl 5 odcinków opowiadających o przykładach z życia wziętych dotyczących braku dostępności. O tym czy, od kogo i jak można ją egzekwować . Odcinki są skierowane do Głuchych użytkowników PJM ale każdy z nich jest w pełni dostępny słyszącym Polakom. Odcinki powstały bezpośrednio w polskim języku migowym i rzeczywistości kultowej Głuchych bez udziału polszczyzny, lecz nań tłumaczone. Cykl prowadzony przez Małgorzatę Talipską, badaczkę Uniwersytetu Warszawskiego, aktywistkę i wieloletnią prezeskę Instytutu Spraw Głuchych oraz przewodniczącą Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Pracy Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Rezultatem projektu jest 5 krótkich vlogów w polskim języku migowym, wraz z tłumaczeniem na język polski i napisami.

Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHSd__bSctjmNR0Nrf6HBryw0LKu4X9NB

Według statystyk portalu Youtube, odcinki zostały obejrzane przez ponad 300 osób. Projekt został zrealizowany na przełomie września i listopada 2023 roku w studiu nagraniowym Instytutu Spraw Głuchych.

Zgodnie z naszymi obserwacjami, gdzie trudno utrzymać widza, staraliśmy się, aby odcinki były jak najkrótsze, ale jednocześnie omawiały cały problem z punktu widzenia osoby Głuchej. Cały projekt został zrealizowany zgodnie z planem.

Rezultaty projektu zostały promowane na naszym fanpage Facebook oraz pocztą szeptaną. Niestety, w praktyce okazało się, że możliwości promocji odcinków z YT są ograniczone, ponieważ portale społecznościowe, w szczególności Instagram, nie dopuszczają udostępniania tych filmów lub ograniczają widoczność „obcych” materiałów z innych serwisów. Niemniej jednak, liczba odbiorców w tak krótkim czasie przerosła nasze oczekiwania.

Przygotowane zostały następujące odcinki:

  1. „Dostępność” https://youtu.be/oF-O0RFf7_Q?si=HBzhB1rnvO1qNqBs Odcinek ogólny, w którym wyjaśnione jest, co to jest dostępność, jaka jest jej idea oraz kogo ona dotyczy, gdyż wiele osób nie wie o co chodzi w ostatniej „modzie” na dostępność.
  2. „Dostępność na uczelni” https://youtu.be/bsxkbUqgq2k?si=1A4DiGtFMsF1IjQ4 Odcinek skierowany głównie do głuchych studentów i wykładowców. To grupa, która potrzebuje dostępności, spośród głuchych raczej najbardziej świadoma swoich możliwości i praw na uczelni, ale nie umie ich egzekwować. Odcinek został poświęcony nie tylko przykładom, ale także temu, jak skutecznie zawalczyć o dostępność.
  3. „List” https://youtu.be/HQOlXDisbPk?si=iS1zIFgdWYba9eeZ Odcinek skupiony na potrzebach osób, które nie znają języka polskiego, dostają korespondencję z instytucji, która nie jest zrozumiała ze względu na odmienny od używanego na co dzień polskiego języka migowego, język polski. W odcinku jest wyjaśnione, że można domagać się tłumaczenia takiej korespondencji.
  4. „Skarga” https://youtu.be/jIVfqgPlYhg?si=-puQJ6TsyMkRI-Ok Odcinek poświęcony krótkiej procedurze skargi na brak dostępności, jeśli był złożony wniosek o którym mowa w odcinku pierwszym.
  5. „Dostępność w sądzie” https://youtu.be/BIUDtWZVmh0?si=fWScekACUe9KaZFX Treści odcinka skupione na możliwościach uzyskania dostępności w sądzie oraz informowaniu, w jaki sposób można uzyskać dostępność – w szczególności, kto może być biegłym tłumaczem na naszej rozprawie i jak powinien wyglądać wniosek.
Skip to content