Oczy i Obiektywy. Mniejszości – Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego

Projekt “Oczy i Obiektywy. Mniejszości” to cztery pokazy filmowe, rozmowy z twórcami oraz koncert zespołu Wernyhora, które miały pomóc nam lepiej rozumieć różnorodne doświadczenia mniejszościowe. Wydarzenie odbyło się 25 listopada w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

W ramach projektu “Oczy i Obiektywy. Mniejszości odbyła się skrócona wersja cyklicznego Przeglądu Filmów Etnograficznych “Oczy i Obiektywy”. Wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem. Celem przeglądu, odbywającego się od niemal 20 lat zawsze była pogłębiona, merytoryczna opowieść o różnorodności i nieoczywistości świata społecznego. W tym roku, ze względu na skrócony czas trwania, wybraliśmy temat przewodni, którym było doświadczenie mniejszościowe. 

W ramach projektu odbyły się pokazy 4 różnych filmów z 4 różnych stron świata (łącznie 4,4 h pokazów filmowych). Przyglądaliśmy się walce całych grup o własne prawa i bycie usłyszanym (m.in. kobiety haredi w Izraelu walczące o bierne prawo wyborcze, czy społeczności rdzenne w Brazylii), ale też poznawaliśmy perspektywę konkretnych osób szukających swojego miejsca w życiu. Zadawaliśmy także pytanie o nasze możliwości zrozumienia osób, które widzą świat zupełnie inaczej niż my. Szczegółowy program można zobaczyć na stronie https://oczyiobiektywy.pl/. Starając się zapewnić dostępność wydarzenia różnym grupom zadbaliśmy o to, żeby wszystkie filmy miały napisy rozszerzone w języku polskim oraz angielskim.

Po każdym pokazie odbyły się krótkie spotkania z autorami 3 filmów (Anna Somershaf, Ton Otto, Monika Proba). Wszyscy łączyli się z nami online. Rozmowy przeprowadziły antropolożki z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Była także możliwość zadania gościom pytań przez publiczność. W przypadku rozmów anglojęzycznych zapewniliśmy możliwość tłumaczenia. Choć jeden z autorów z powodów losowych nie połączył się z nami, dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska wygłosiła komentarz do filmu i przeprowadziła rozmowę z publicznością.

Pokazom towarzyszył koncert zespołu Wernyhora, grającego muzykę ukraińskich Karpat. Koncert odbył się dzięki wkładowi partnera – Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 280 osób. Promocja dotarła do min. 15 000 odbiorców. Projekt był promowany w mediach tradycyjnych (m.in. Radio Kampus, Polskie Radio Dwójka i Czwórka, Radio 357, PAP) oraz społecznościowych (m.in. własne profile na FB/IG, Moda na Mazowsze)

Skip to content