Wsparcie inkluzywności i różnorodności osób z różnymi niepełnosprawnościami przez ich udział w regularnych bezpłatnych treningach piłki nożnej – Fundacja Klub Sportowy Pogoń Warszawa

W projekcie przyjęły udział 54 osoby z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 14 lat które
uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 226 Instytutu Głuchoniemych (SP 226 IG) oraz Szkoły Podstawowej nr 196 Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabosłyszących nr 15 (SP 196 SOSW 15). W ciągu 3 miesięcy odbyło się 16 treningów na boisku SP nr 114 w Warszawie. Czas trwania każdego treningu wynosił 1,5 godziny.

W ramach Programu grantowego “Warszawa – miasto otwarte” został zrealizowany projekt “ Wsparcie
inkluzywności i różnorodności osób z różnymi niepełnosprawnościami przez ich udział w regularnych
bezpłatnych treningach piłki nożnej” w którym przyjęły udział 54 osoby z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 14 lat. W ciągu 3 miesięcy (wrzesień, październik, listopad) odbyło się 16 treningów na boisku SP nr 114 w Warszawie. Czas trwania każdego treningu wynosił 1,5 godziny. W treningach brały udział dzieci które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 226 Instytutu Głuchoniemych (SP 226 IG) oraz Szkoły Podstawowej nr 196 Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabosłyszących nr 15 (SP 196 SOSW 15).
Projekt został zrealizowany w całości zgodnie z wnioskiem. Podczas treningów korzystaliśmy z nowoczesnej belgijskiej sensorycznej piłki treningowej Sense Ball (metoda CogiTraining), systemów treningowych Coerver Coaching (Niderlandy) oraz DFB (Niemcy). Przeprowadzone treningi były idealną możliwością dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami zapoznać się z dynamicznym światem piłki nożnej. Wspieraliśmy dzieci w budowaniu pasji i wydobywaniu indywidualnych predyspozycji. Stworzyliśmy przyjazną atmosferę dla wszechstronnego i ciągłego rozwoju dzieci. Najważniejszym osiągnięciem projektu stało się to, że nawet po zakończeniu projektu wszystkie dzieci nadal mają możliwość kontynuowania bezpłatnych treningów piłki nożnej.


Zostały również osiągnięty inne zakładane rezultaty:

  • zachęcanie dzieci z niepełnosprawnościami do aktywności fizycznej;
  • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz piłki nożnej;
  • wsparcie inkluzywności i różnorodności społecznej dzieci z niepełnosprawnościami w Warszawie;
  • wyrównywanie szans dzieci w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.

Z rezultatami projektu można zapoznać się w naszych postach na https://www.facebook.com/pogonwawpl/

Skip to content