Wsparcie inkluzywności i różnorodności osób z różnymi niepełnosprawnościami przez ich udział w turniejach piłki nożnej – Fundacja Klub Sportowy Pogoń Warszawa

W ramach Programu grantowego “Warszawa – miasto otwarte” został zrealizowany projekt “ Wsparcie
inkluzywności i różnorodności osób z różnymi niepełnosprawnościami przez ich udział w turniejach piłki
nożnej” w którym przyjęły udział 297 osób (w tym 100 osób z różnymi niepełnosprawnościami) w wieku od 6
do 14 lat. W ciągu 2 miesięcy (październik, listopad) odbyło się 10 turniejów na boisku SP nr 114 w
Warszawie (czas trwania każdego turnieju wynosił 2 godziny) oraz 8 mini turniejów na sali SP 196 SOSW 15
w Warszawie (czas trwania każdego turnieju wynosił 45 min.). W treningach brały udział dzieci które
uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 226 Instytutu Głuchoniemych (SP 226 IG), Szkoły Podstawowej nr
196 Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabosłyszących nr 15 (SP 196 SOSW 15),
KS Pogoń Warszawa, AP Pro.Pozycja Warszawa, AP TALENT Warszawa, UKS Młoda Wola Warszawa,
Turbo Football Academy Warszawa, KS Piłka Po Angielsku Warszawa.
Turnieje były rozgrywane systemem grupowym „każdy z każdym”. System ten polegał na tym, że drużyny
spotkały się każda z każdą. Był to system najsprawiedliwszy, umożliwiający drużynom pełne wykazanie
swych możliwości w walce ze wszystkimi przeciwnikami. Podczas turniejów nie były prowadzone tabele i
wyniki. Zdrowa rywalizacja, opierająca się na grze fair play i szacunku w stosunku do pozostałych
zawodników, okazała się bardzo motywacją dla dzieci. Dzieciaki jakie przyjęli udział w turniejach chcieli
wygrywać i starały się, żeby to właśnie ich drużyna zwyciężyła. Dzięki temu każde dziecko mogło zagrać w
turniejach, bez względu na swoje umiejętności piłkarskie. Podczas rozgrywek panowała atmosfera
szacunku, wsparcia nawzajem oraz integracji.
Zostały również osiągnięty inne zakładane rezultaty:

  • zachęcanie dzieci z niepełnosprawnościami do aktywności fizycznej;
  • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz piłki nożnej;
  • wsparcie inkluzywności i różnorodności społecznej dzieci z niepełnosprawnościami w Warszawie;
  • wyrównywanie szans dzieci w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.

Z rezultatami projektu można zapoznać się w naszych postach na https://www.facebook.com/pogonwawpl/

Skip to content